Parkash Utsav Shri Guru Nanak Dev Ji Maharaj

Celebrated at Gurdwara Guru Nanak Sahib, Vilvoorde (Brussels) on 05/11/2005